Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


Sajtóközlemény

Sikerrel zárult a munkahelyi képzések támogatása érdekében indított kiemelt projekt

2021.06.30.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 2018. február 1-jével kezdte meg a GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című kiemelt projektjének fizikai megvalósítását. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya társfinanszírozásában valósult meg 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.

A több mint hároméves munka eredményeiről 2021. június 29-én Balatonbogláron megtartott, sajtónyilvános, ünnepélyes projektátadó rendezvény keretében adtak számot a megvalósítók. Az Európai Szociális Alap finanszírozásában megvalósuló projekt alapcélkitűzése támogatni a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósítását, az emberek munkaerőpiaci helyzetének javítását, folyamatos szakmai képzését, a munkaerőpiaci értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése érdekében. A megvalósított eredmények között informatikai eszköztár, szakmai nyomon követés, valamint az egységes monitoring rendszer kapott jelentős szerepet.

A rendezvényen Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke köszöntötte a megjelent vendékeket. Helyettes államtitkár asszony köszöntőjében kiemelte, hogy a munkaerőpiacon zajló gyors és dinamikus változások miatt a felnőttképzésben is gyors reakciókra van szükség a munkaerőpiac által igényelt képességek, készségek fejlesztését illetően. A szakképzés és felnőttképzés területe jelentős mértékben átalakult, mely változásokat jól kiegészítik az uniós projektek.
Dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke arról beszélt, hogy egyre nő az igény a képzett munkaerőre, ezért a projekt indulásakor a vállalatok nagy érdeklődést mutattak a felnőttképzési pályázatok iránt. A projektek előkészítésekor megfogalmazódott, hogy egyre rugalmasabb képzésekre van szükség, amelyek gyorsan reagálnak az igényekre.
Ezt követően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal általános és projektirányítási elnökhelyettese, Csontos Dávid mutatta be az NSZFH megvalósítás alatt lévő projektjeit, amelyeknek együttes célja a szakképzés és felnőttképzés szakterületének fejlesztése. A projekt kapcsán kifejtette, hogy példaértékűnek tartja a résztvevő vállalkozások számát, és azt a tényt, hogy a járványhelyzet ellenére határidőn belül sikerült megvalósítani a projektet.

Ezt követően a GINOP-6.1.7-17-2018-00001 kiemelt projekt projektmenedzsere, Tarpai Szilvia bemutatta a projekt elsődleges céljait és eredményeit. Prezentációjában betekintést nyújtott azokba a támogató tevékenységekbe, amelyek közel 900 vállalatnál több, mint 10 000 munkahelyi képzés megvalósulásához járultak hozzá, ezzel több, mint 100 000 fő képzésében nyújtottak támogatást. Beszédében kiemelte, hogy az elért eredmények a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hatékony közreműködése nélkül nem valósulhattak volna meg.

Az esemény zárásaként Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK oktatási és képzési igazgatója tartotta meg előadását, aki a projektben együttműködő szakmai megvalósítókat képviselte. Prezentációjában az MKIK projektben végzett tevékenységéről beszélt. Kiemelte, hogy a vállalkozások versenyképességének növelésében fontos szerepe van a munkahelyi képzéseknek.

A projektről részletesebb információk a https://ginop617monitoring.nive.hu, illetve a www.munkaerokepzes.hu weboldalon találhatók.


Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programjaA GINOP-6.1.7-17 azonosító számú, Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. felhívás célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló pályázatos programok eredményes megvalósítását annak érdekében, hogy ezen programok elterjesztése széles körben megtörténhessen.
A tervezésre kerülő projekttevékenységeken keresztül a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását kívánjuk támogatni, a szektor sajátosságainak figyelembevételével, biztosítva a vállalkozások által megszervezett, megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomon követését, továbbá hozzájárulni a GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 programok sikeres megvalósításához. A megvalósítás során kialakításra kerül egy egységes értékelési, minősítési rendszer a képzési tervek képzési minőségbiztosítási és foglalkoztatási szempontú értékelésére. A képzési terv minősítéséről tanúsítvány kerül kiállításra, amely a GINOP-6.1.8-17 jelű felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának feltétele.


Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.7-17
Projekt elnevezése: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
Támogatási összeg: 2,7 Mrd
Finanszírozási alap: Európai Szociális Alap
Megvalósulás időtartalma: 2018.02.01-2020.12.31.
Főkedvezményezett neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partnerek: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Innovációs és Technológiai Minisztérium