Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


Hírek

GINOP-6.1.7-17 - folynak a szakmai monitoring látogatások

A GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú kiemelt projekt elsődleges feladata támogatás biztosítása a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 projektek kedvezményezettjei részére, aminek keretében munkatársaink 2018 őszétől szakmai monitoring látogatásokat folytatnak. A találkozók célja, hogy a támogatott projektek keretében megvalósuló képzések, illetve az azokat alátámasztó dokumentációk a képzési tervnek, a felnőttképzési jogszabályoknak, továbbá a pályázati kiírásnak megfeleljenek.

A hatékonyság és eredményesség érdekében a látogatások előkészítését és végrehajtásának menetét kötött eljárásrend rögzíti, így az előre egyeztetett időpontban felkészülten találkozhatnak egymással a kedvezményezettek és a szakmai monitoring látogatást végzők.

Az eddigi tapasztalatok szerint a kedvezményezett vállalkozások képviselői hasznosnak ítélték a látogatásokat, ahol kollégáink a dokumentumok áttekintése után megerősítették a megvalósítókat az eddigi jó gyakorlataikban, illetve felhívták a figyelmüket a szükséges változtatásokra. A 2018-as évben végrehajtott látogatások eredményei alapján elmondható, hogy komoly, kirívó hibával a monitoring tevékenységet végző kollégáink nem találkoztak.

Természetesen a látogatások a 2019-es évben is folytatódnak, és bízunk abban, hogy a személyes találkozások során, illetve ügyfélszolgálatunkon keresztül hasznos információkkal tudjuk segíteni a kedvezményezett projektek megvalósítóit, akiknek ezúton is jó munkát kívánunk!


GINOP-6.1.7-17 - kiemelt projekt a vállalati képzések szolgálatában

„GINOP-6.1.7-17 - KIEMELT PROJEKT A VÁLLALATI KÉPZÉSEK SZOLGÁLATÁBAN” címmel tartott előadást Vavró Márta projektmenedzser a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal „EPALE Nemzeti Támogató Szolgálata és a Felnőttkori Tanulás Európai Menetrendjének Nemzeti Koordinátora” projektje által szervezett szakmai konferencián.

A rendezvény szekcióülése lehetőséget biztosított a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt céljainak, működésének, eddigi tapasztalatainak bemutatására, valamint arra is, hogy társelőadóként egy aktív piaci szereplő a saját gyakorlatán keresztül igazolja a munkahelyi képzések szükségességét.

Vavró Márta projektmenedzser prezentációjában kiemelte, hogy a GINOP-6.1.7-17 projekt kiemelt célja a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek támogatása, biztosítva a megszervezett és megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomon követését, valamint kiemelten fontos feladata hozzájárulni a GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 projektek sikeres megvalósításához. A projektmenedzser a kitűzött cél eléréséhez szükséges feladatokat is nevesítette: beszélt a GINOP-6.1.8-17 projekthez kapcsolódó képzési tervek előminősítéséről, a szakmai monitoring feladatokról, illetve a kapcsolódó ügyfélszolgálati teendőkről, és az ezekhez kapcsolódó informatikai fejlesztésekről és folyamatokról. A projektmenedzser hangsúlyozta, hogy a projekt legfontosabb tevékenysége a támogató jellegű segítségnyújtás, hiszen a Kedvezményezettek számára bonyolult lehet az összetett jogszabályi környezet, ami a megvalósítás sikerességét akadályozhatja.

A rendezvény vendégelőadói a Szintézis-NET Kft. képviselői voltak, akik azt mutatták be, hogyan vált egyre versenyképesebbé vállalkozásuk a munkavállalóik folyamatos és célirányos képzésének köszönhetően.

Mindkét előadás rámutatott arra, hogy a vállalkozások sikere mögött a jól képzett, a piaci kihívásokra gyorsan és sikeresen reagálni tudó munkaerő áll, ami az egyes cégek érdekein túl nemzetgazdasági célokat is szolgál.


GINOP-6.1.7-17 - kiemelt projekt a vállalati képzések szolgálatában

„GINOP-6.1.7-17 - KIEMELT PROJEKT A VÁLLALATI KÉPZÉSEK SZOLGÁLATÁBAN” címmel tartott előadást Vavró Márta projektmenedzser az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal „EPALE Nemzeti Támogató Szolgálata és a Felnőttkori Tanulás Európai Menetrendjének Nemzeti Koordinátora” projekt által szervezett szakmai konferencián.

A rendezvény szekcióülése lehetőséget biztosított a projekt céljainak, működésének, eddigi tapasztalatainak bemutatására, valamint arra is, hogy társelőadóként egy aktív piaci szereplő a saját gyakorlatán keresztül igazolja a munkahelyi képzések szükségességét.

Vavró Márta projektmenedzser prezentációjában kiemelte, hogy a GINOP-6.1.7-17 projekt kiemelt célja, hogy támogassa a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását, biztosítva a megszervezett és megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomon követését, valamint kiemelten fontos feladata hozzájárulni a GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 projektek sikeres megvalósításához. A kitűzött cél eléréséhez szükséges feladatokat is nevesítette: beszélt a GINOP-6.1.8-17 projekthez kapcsolódó képzési tervek előminősítéséről, a szakmai monitoring feladatokról, illetve a kapcsolódó ügyfélszolgálati teendőkről, és az ezekhez kapcsolódó informatikai fejlesztésekről és folyamatokról. A projektmenedzser hangsúlyozta, hogy a projekt legfontosabb „üzenete” a támogató jellegű segítségnyújtás, hiszen a Kedvezményezettek számára bonyolult lehet az összetett jogszabályi környezet, ami a megvalósítás sikerességét akadályozhatja.

A rendezvény következő előadója a Szintézis-NET Kft. képviselői voltak, akik azt mutatták be, hogyan vált egyre versenyképesebbé vállalkozásuk a munkavállalóik folyamatos és célirányos képzésének köszönhetően.

Mindkét előadás rámutatott arra, hogy a vállalkozások sikere mögött a jól képzett, a piaci kihívásokra gyorsan és sikeresen reagálni tudó munkaerő áll, ami az egyes cégek érdekein túl nemzetgazdasági célokat is szolgál.


Kiemelt projekttel a munkahelyi képzésekért

2018. november 8-án sajtónyilvános rendezvényt tartott a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt. A rendezvényen a kiemelt projekt tevékenységeit ismertető előadások hangzottak el, amelyek keretében bemutatásra kerültek a projekt főbb feladatai.

A sajtónyilvános rendezvényt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal projektirányítási főigazgató-helyettese, Csontos Dávid nyitotta meg, aki bemutatta az NSZFH megvalósítás alatt álló projektjeit, amelyeknek együttes célja a szakképzés és a felnőttképzés szakterületének fejlesztése. Csontos Dávid kifejtette, hogy a Hivatal projektjei egymást erősítik, egy összefüggő, komplex fejlesztési egységet alkotnak, nem egy közülük konzorciumi partnerekkel közösen kerül megvalósításra, ahogyan a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt is.

A rendezvény nyitóelőadását Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára tartotta, aki beszédében kiemelte, hogy a munkaerőpiacon zajló gyors és dinamikus változások miatt a felnőttképzésben is gyors reakciókra van szükség a munkaerőpiac által igényelt képességek, készségek fejlesztését illetően.

Következő előadóként a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt projektmenedzsere, Vavró Márta bemutatta a projekt elsődleges céljait, megvalósuló tevékenységeit, mérföldköveit, valamint beszélt a projekt keretében az NSZFH munkatársai által ellátandó szakmai monitoring feladatokról is. A projektmenedzser asszony beszédében kiemelte, hogy a szakmai monitoring során a hivatal célja nem az ellenőrzés, hanem a szakmai segítségnyújtás megvalósítása a kedvezményezettek sikeres pályázása érdekében.

A következő előadó Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója volt, aki a munkahelyi képzések és a munkahelyek versenyképességének összefüggéseiről beszélt. Elmondta, hogy a kamara elsődleges feladata a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt megvalósítása során a tájékoztatás és a személyes tanácsadás. Ez a kamara számára testhezálló feladat, hiszen a már évek óta működő kamarai hálózat közvetlenül éri el a vállalkozásokat, például a duális képzés működtetésében végzett feladatain keresztül éppen az oktatás és a képzés területén.

Az esemény zárásaként két pályázó tartott előadást: Gotthárd Imre, a GIGA 2003 Kft. ügyvezetője a kisvállalkozások, míg Fókás Gábor, a Zalavíz Zrt. HR-vezetője a nagyvállaltok szemszögéből értékelte a munkahelyi képzések előnyeit, a pályázás hasznosságát.

Gotthárd Imre prezentációjában a fejlődést hangsúlyozta, és a munkavállalóknak szánt tréningek hasznosságát. „Egy rosszabb dolog van annál, ha a munkavállalóinkat képezzük, és ők ezek után elhagyják a cégünket: ha nem képezzük őket, és maradnak.”

Fókás Gábor nagyvállalati szempontból vizsgálta a munkavállalók képzésének hatékonyságát. Elmondta, hogy a folyamatosan fejlődő piaccal és technológiai újításokkal minden nagyvállalatnak érdemes lépést tartani, és ennek kiemelt területe a munkavállalók képzése.

A rendezvényen a sajtó képviselői is megjelentek. A GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2018. február 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 2,7 milliárd forintból valósul meg.


Letöltés:Sajtóközlemény: Őszi rendezvények a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt keretében

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című kiemelt projektje 2018. február 1-jével indult. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, támogatási összege 2,7 milliárd forint.

A GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt konzorciumi megállapodás keretében valósul meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), közreműködésével. A kiemelt projekt feladata, hogy támogassa a GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 programok sikeres megvalósítását.

A GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 projektek elsődleges célja az emberek munkaerőpiaci helyzetének javítása, folyamatos szakmai képzése, a munkaerő-piaci értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése, valamint a meglévőnél magasabb szintű szakképesítés megszerzésének támogatása. A GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt megvalósítói a pályázó szervezetek képzéseinek megvalósítását támogatják, figyelembe véve a szektor sajátosságait, biztosítva a vállalkozások által megszervezett képzések megfelelő minőségét és nyomon követését, továbbá egy egységes monitoring rendszer kialakítását valósítják meg, amely a kedvezményezettek munkáját segíti. Az GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 projektek esetében a kedvezményezettek listája már elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

A vállalkozások képzéseit támogató program népszerűsítése érdekében a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt keretében 2018. október 2-tól november 29-ig országos rendezvénysorozat kerül megrendezésre összesen 18 helyszínen. A Közép-magyarországi Régió kivételével minden megyében elérhetőek lesznek a konzorciumi partnerek által szervezett ingyenes események, amelyeken a résztvevők megismerkedhetnek a GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 projektek nyújtotta képzési lehetőségekkel, valamint a pályázási feltételekkel. Az országos rendezvénysorozat előadásai során bemutatásra kerül a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt keretében megvalósuló szakmai monitoring tevékenység eljárásrendje, módszertana is.

A projektről, valamint az őszi rendezvényekről részletesebb információk a www.nive.hu weboldalon a „Projektek” menüpont alatt találhatók.