Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programjaA GINOP-6.1.7-17 azonosító számú, Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. felhívás célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló pályázatos programok eredményes megvalósítását annak érdekében, hogy ezen programok elterjesztése széles körben megtörténhessen.
A tervezésre kerülő projekttevékenységeken keresztül a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását kívánjuk támogatni, a szektor sajátosságainak figyelembevételével, biztosítva a vállalkozások által megszervezett, megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomon követését, továbbá hozzájárulni a GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 programok sikeres megvalósításához. A megvalósítás során kialakításra kerül egy egységes értékelési, minősítési rendszer a képzési tervek képzési minőségbiztosítási és foglalkoztatási szempontú értékelésére. A képzési terv minősítéséről tanúsítvány kerül kiállításra, amely a GINOP-6.1.8-17 jelű felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának feltétele.


Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.7-17
Projekt elnevezése: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
Támogatási összeg: 2,7 Mrd
Finanszírozási alap: Európai Szociális Alap
Megvalósulás időtartalma: 2018.02.01-2020.12.31.
Főkedvezményezett neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partnerek: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Innovációs és Technológiai Minisztérium